SOKOL MOHELNICE

Tělocvičná jednota T. J. Sokol Mohelnice je pobočný spolek, který je základní jednotkou České obce sokolské. Tělocvičná jednota je sdružená v Sokolské župě Severomoravská 41 Zábřeh. Cílem jednoty je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a kulturní činnosti v Mohelnici a Mohelnickém regionu. Posláním jednoty je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a k úctě duchovního dědictví našeho národa.