Aktuality
Mohelnický vandr 13.5.2023

2023-04-17


Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice oddíl žen, jachtingu a turistický oddíl Vás srdečně zvou na 8. ročník Mohelnického vandru, který se koná v sobotu 13. května 2023. Pěší trasy jsou určené pro rodiče s dětmi s kočárky, na kole i pěšky. Cyklotrasy 20 a 40 km vedou malebnou přírodou chráněné oblasti Litovelského Pomoraví. Start je na hřišti sokolovny v Mohelnici od 8 do 10 hodin. Startovné je 50 Kč. V cíli na děti bude čekat Sněhurka s trpaslíky, která je odmění za jejich sportovní výkony připravených hrách. Příjemným zpestřením pro všechny účastníky je možnost projížďky na lodičkách, kdy budete moci shlédnout zajímavá zákoutí moravičanského bagru. Každý účastník obdrží diplom, děti medaili a všichni dobrý grilovaný kabanos. Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu městu Mohelnice a za půjčení areálu loděnice oddílu Jachtingu. Na všechny se moc těší pořadatelé.
Jubilatnka paní Zdeňka Krbcová

2022-12-17


Výbor T. J. Sokol Mohelnice poblahopřál k významnému životnímu jubileu paní Zdeňce Krbcové, která jako dlouholetá náčelnice a současná cvičitelka žen je svým neuvěřitelným elánem vzorem pro všechny. Starosta sokola ocenil její celoživotní přínos pro rozvoj tělovýchovy v Mohelnici.