Aktuality
Mohelnický vandr

2019-05-10


Mohelnický vandr, sobota 18. května 2019.
Akce pro rok 2019

2019-04-06


Ukliďme Česko 6. 4. 2019

Otevírání vody 25. 5. 2019

Mohelnický vandr 18. 5. 2019

Sokolský dětský den 9. 6. 2019

Mezinárodní turnaj Judo Berlín červen 2019

Druhé kolo 1.ligy judo v Mohelnici 15. 6. 2019

Letní kino první 28. 6. 2019

Vánoční volejbalový turnaj 6. 7. 2019

Mohelnická mezinárodní regata 20.-21. 7. 2019

Tvarůžková regata 14.-15. 9. 2019

Zavírání vody 21. 9. 2019

Noc sokoloven 27. 9. 2019

Středověký den historického šermu na sokolovně 28. 9. 2019

Mezinárodní turnaj judo Zakopané říjen 2019

Přebor ČOS Judo – mládež 30. 11. 2019

Mezinárodní turnaj Judo 23. 11. 2019

Sokolský maškarní dětský karneval na sokolovně 30. 11. 2019
Pozvánka na jednání valné hromady

2019-02-26


Pozvánka


na jednání valné hromady T. J. Sokol Mohelnice konané dne 26. 3. 2016 v 18.00 hodin v prostorách restaurace Sport Mohelnice.

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Jmenování zapisovatele
3. Volba mandátové, návrhové a volební komise a volba ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
5. Zpráva o hospodaření jednoty za rok 2018
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zpráva mandátové komise
8. Odstoupení dosavadního výboru a kontrolní komise
9. Volba starosty, členů výboru jednoty, náčelnice, náčelníka, kontrolní komise, včetně náhradníků
10. Volba delegátů a jejich náhradníků na VH župy, volba vyslanců a náhradníků
11. Plán činnosti na rok 2019 - 2021
12. Diskuze
13. Návrh na usnesení a jeho schválení
14. Závěr

Valné hromady se může zúčastnit každý člen T.J. Sokol Mohelnice.

Celá zpráva:
pozvanka_na_navrh_progr_VH_2019.pdf
Sokolský den 2018

2018-05-13


T.J. SOKOL MOHELNICE ODDÍL VOLEJBALU SRDEČNĚ ZVE NA: