Historie

Historie

Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice byla založena roku 1921 a měla 67 členů. Prvním starostou mohelnické jednoty byl dne 1. října 1921 zvolen bratr Antonín Chmela.

Jednota tehdy nevlastnila žádný majetek, a proto veškerá činnost probíhala v prostorách hospod, stodol a jiných objektů soukromníků, kde se jednota mohla scházet a cvičit. Sokolovna jako taková byla postavena v roce 1932 a to německými spoluobčany a měla sloužit jako tělocvična. Až v roce 1945 tuto tělocvičnu získala Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice a tím získala i vlastní majetek.

V červnu 1936 byl věnován naší jednotě prapor, který ušila a věnovala sestra Anna Volašková. Po příchodu nacistů byl prapor schován a po skončení války byl opět vrácen sokolské jednotě. Po roce 1948 byl tento prapor uložen na půdu sokolovny, kde ho v roce 2003 našel nepoškozen bratr Zajíček.

V roce 1949, kdy byla státem zrušena sokolská organizace, přešel veškerý majetek pod novou organizaci Sokol MEZ Mohelnice.

V roce 1953 proběhlo sloučení všech sportovních organizací v tehdejší Československé republice a díky tomu byl zestátněn veškerý majetek, tedy i sokolovna. Sokolovna tedy připadla do správy novému sportovnímu oddílu SPARTAK Mohelnice, který přešel v roce 1971 pod novou sportovní organizaci TJ MEZ Mohelnic.

V roce 1993 byl Sokol v Mohelnici opět obnoven a to díky kulturistům, kteří se rozhodli navázat na tradice sokolu v Mohelnici, ale až v roce 2005 proběhla první valná hromada, kdy se sportovní oddíly využívající sokolovnu domluvily, že zaktivizují činnost v Sokolu pro záchranu sokolovny, a tak naplno začala činnost Sokolu v Mohelnici.

Zpět na info